ADDRESS:

No. 802 Building C Waitan SOHO, No.501 Zhongshan Dong Er Lu, Near No. 10 Xinkaihe Lu, Huangpu District, Shanghai, China

TEL:

(021)63063907

EMAIL:

info@purpurcapital.com